inspireren

Zoek jij inspiratie en focus om de koers voor de toekomst te bepalen?


Je bent ondernemer. Hoe gaaf dat je jouw eigen koers kunt bepalen. Maar de waan van alledag slokt jouw energie en tijd volledig op waardoor je te weinig aandacht kunt geven aan de plannen voor de toekomst. Heb je bepaalde strategische keuzes die op je afkomen? Of zijn er ontwikkelingen binnen of buiten het bedrijf waardoor je echt iets moet voor de langere termijn van jouw bedrijf?

  • Brainstorm begeleiden voor strategie korte- of lange termijn.
  • Missie, visie en ambitie van jouw bedrijf concreet maken.
  • Luisteren, samenvatten en doorvragen om zaken scherp te krijgen.
  • Vertalen van jouw ambitie naar communicatiestrategie: wat wel én wat niet doen.